מעבדות לכנות – אין לי ערך

*מעבדות לכנות* אחד השיעורים הכי גדולים שלמדתי בשלוש השנים האחרונות זה שאין לי ערך. ולמה אני אומר שאין לי ערך? כי אני לא צריך ערך. ולמה אני לא צריך ערך? בגלל שאני כבר לא עבד. ואין לי יותר אדון, שבשבילו אני צריך שיהיה לי ערך. אני אדם חופשי. אני כמו עץ, או ים, או שמיים, […]