המדריך למעבר מעבדות לכנות

*מעבדות לכנות* בשבת האחרונה הייתה שבת בר מצווה לאורי, הבן שלי, והוא קרא את ההפטרה ליום טוב ראשון של פסח, סיפורם של בני ישראל אשר מגיעים לארץ ישראל, לתודעת החירות. וההתבוננות על המהלך השלם הזה, של הפיכת עבדים לבני חורין, והיכולת לראות אותי, ואת אורי הבן שלי, על הרצף הזה, הביאו אותי לכתוב את הקטע […]